håndballNØRD – En av håndballens store utfordringer – Norsk Topphåndball
Illustrasjonsfoto: Aksel Strupstad fra kampen mot Elverum 011023. Foto: ØIF Arendal

håndballNØRD – En av håndballens store utfordringer

Velkommen til håndballNØRD! En helt ny artikkelserie på Norsk Topphåndball sine sider. Her vil ulike «håndballnerder» skrive om det som opptar dem innen håndball. håndballNØRD er laget for deg som er ekstra glad i håndball, og som liker å lese mer enn kamprapporter og forhåndsreportasjer. Kanskje er du også en håndballnerd, og kunne tenke deg å bidra? Se nederst i denne artikkelen for å finne ut hvordan

Dagens håndballNØRD er skrevet av: Daniel Birkelund

En av håndballens store utfordringer

Håndball er en regelsport og en bedømmingssport. Med et regelverk som er relativt komplisert (mildt sagt vil mange si – mer om det senere…). Regelverket er også på mange områder langt fra svart-hvitt, og da er det kanskje ikke annet å forvente enn at håndballregler er et område som engasjerer, skaper diskusjon og, ikke rent sjelden, genererer frustrasjon.

Dommerne tar veldig mange avgjørelser i løpet av en kamp og mye er overlatt til deres skjønn.

I det siste har jeg deltatt i to ulike debatter på Twitter som har handlet om tolkning av regelverket og de retningslinjer som dommerne har å gå etter. Vanligvis synes jeg diskusjoner på sosiale medier rundt spesifikke situasjoner og dommeravgjørelser er ganske uinteressante. Og jeg synes sjelden det tilfører spesielt mye. Dels fordi en enkeltstående situasjon i de fleste tilfeller må ses i kontekst med resten av kampen, hvordan lignende situasjoner ble håndtert osv. Og dels fordi jeg tenker at «feil» og «50/50-avgjørelser» som kunne gått begge veier tilhører sporten.

Det som gjorde at jeg likevel ble engasjert denne gang var at jeg opplevde at debatten foregikk på litt feil premisser. Flere av de som kritiserte de aktuelle dommeravgjørelsene virket ikke helt å ha styr på hva reglene egentlig er, og hvilke kriterier dommerne har å vurdere etter i ulike situasjoner.

Altså: Kritiser gjerne dommerne og dommeravgjørelser når man synes det er berettiget. Saklig debatt er aldri farlig, og så lenge vi holder oss unna hets og personangrep så får selvsagt dommerne, som oss trenere og spillerne, tåle litt temperatur (det opplever jeg også at de gjør, bare så det er sagt).

Men diskusjonene blir bedre hvis vi diskuterer ut fra rett forutsetninger. Ikke ta dommerne hvis det egentlig er reglene (eller tolkningen av dem) du er kritisk til.

Følg håndballNØRD på Twitter

Jeg mener egentlig ikke å kritisere mine med-debattanter i de nevnte Twitter-trådene. For dette bringer meg til det som egentlig er min inngang til denne teksten. Som ikke handler om noen konkrete regler eller spesifikke situasjoner. Men snarere om noe jeg opplever som en generell utfordring for sporten:

Å orientere seg i og forstå håndballregler kan mange ganger kjennes som å leve i en Kafka-roman…

Selv blant oss som «kan det» (eller i hvert fall burde kunne det), som er en del av familien, og som lever og ånder med sporten, kan det – litt for ofte – være tilfeller der man blir litt usikker. «Hva er det egentlig som gjelder her? Hvordan var den regelen igjen?» Og da kan vi bare tenke oss hvor ugjennomtrengelig det noen ganger kan kjennes for tilskuere, fans, media osv.

Sånn som jeg ser det handler dette om (minst) to ting:

 1. Reglene må generelt bli enda enklere og tydeligere.

  Mer standardisering av ulike situasjoner og klarere kriterier for dommerne. Tydeligere definisjoner på hva som er hva. Diskusjoner vil det alltid være. Uansett hvor man setter grensene så vil det nødvendigvis være tilfeller som er ja, akkurat i grenseland. Men jo færre situasjoner som oppleves som «skjønn» jo bedre. Og kan vi gjøre det rommet som dommerne har å ta beslutninger utfra mindre – sånn at det blir likere fra gang til gang – så vil det lede til mindre diskusjoner og kontroverser, og ikke minst gjøre det lettere å forstå for publikum og media hva som skjer.

  Og erfaringene viser at dette virker! Håndballspillere og trenere er faktisk noenlunde oppegående (hvem skulle trodd). Bare vi forstår hva som gjelder så er de fleste av oss ganske bra på å innrette oss.

  For å ta bare et tydelig eksempel (det finnes flere): Hvorfor ser du aldri en håndballspiller som kaster bort ballen ved en avblåsning mot, mens det er fullt kaos på hvert eneste frispark i hvilken som helst fotballkamp?

  Jeg tror jo ikke det er fordi håndballspillere er så mye mer moralske og fair i sin tilnærming. Det er selvsagt fordi alle vet at det er forbannet dumt å kaste bort ballen – og konsekvensen kommer 10 av 10 ganger til være en 2 minutters utvisning.

 2. Kommunikasjonen rundt regelverk og tolkning av regelverk fra de internasjonale så vel som de nasjonale forbundene må bli mye, mye, mye bedre.

  Det må være lett å finne frem til informasjon. Relevante eksempler, videoer av standardsituasjoner osv. med forklaring må finnes lett tilgjengelig. Og når noe forandres, justeres, strammes inn osv. så må det formidles ut. Bredt!

Følg håndballNØRD på Twitter

Og litt i forlengelsen av punkt 2, kommunikasjon og formidling: Alt er ikke steinalder og utviklingen går fremover, tross alt. Et grep som jeg opplever virkelig har tilført noe til sporten de siste årene er «dommerlyd» når vi ser håndball på tv. Internasjonalt foreløpig ikke dessverre…

Men både i Norge og Danmark har dette vært et fast innslag en stund nå. Det løfter opplevelsen, gir en ytterligere nærhet til spillet, og – ikke minst – det gjøre det veldig mye lettere for TV-seere (og kommentatorer for den del) å forstå hva som egentlig foregår. Særlig når det er litt komplekse avgjørelser gir det veldig mye å kunne høre hvordan dommerne resonerer seg fram til en beslutning og hvordan de forklarer det for spillere og trenere.

Jeg hyller også dommere som tar seg tiden, og belastningen, det er å stille opp i studio (eller andre media) etter kamper og forklare avgjørelser, hvorfor det ble som det ble osv. Den typen av åpenhet er bare et gode – og noe vi gjerne tåler enda mer av!

håndballNØRD er artikkelserien der du kan dele dine tanker. Har du en god historie, eller er det noe du mener det bør rettes mer søkelys mot? Du kan både sende inn ønsker om hva det skal skrives om – og du kan sende inn artikler du selv har skrevet. Det gjøres via den blå knappen under.