håndballNØRD – er du en del av problemet eller løsningen? – Norsk Topphåndball
Illustrasjonfoto: Arkiv, Nærbø IL

håndballNØRD – er du en del av problemet eller løsningen?

Velkommen til håndballNØRD! En helt ny artikkelserie på Norsk Topphåndball sine sider. Her vil ulike «håndballnerder» skrive om det som opptar dem innen håndball. håndballNØRD er laget for deg som er ekstra glad i håndball, og som liker å lese mer enn kamprapporter og forhåndsreportasjer. Kanskje er du også en håndballnerd, og kunne tenke deg å bidra? Se nederst i denne artikkelen for å finne ut hvordan

Dagens håndballNØRD er skrevet av: Erlend Aam (gjesteskribent, trener, dommer og håndballnerd)

Er du en del av problemet eller løsningen?

Jeg tror vi alle fra tid til annen skulle ønske oss «bedre dommere», enten vi er utøvere eller tilskuere. Noen ganger er det lett å sette fingeren på hva som var dårlig, andre ganger preges vi mer av irritasjon og frustrasjon. Noen trenere snakker «aldri» med dommerne etter kamp, mens andre sender 33 videoklipp av situasjoner som går mott sitt lag.

Ingen av delene bidrar til utvikling.

Men det er også mange som er oppriktig interessert i å forstå, kunne diskutere, dele erfaringer og opplevelser, slik at en både lærer noe selv og får større forståelse for andres synspunkt. Vi deler alle en genuin interesse for håndball og der er det ikke plass til «dem» og «oss», det er bare «vi». Vi er i samme båt og har felles utfordringer om vi skal utvikle norsk håndball til det bedre.

Et langt håndball-liv har gitt meg muligheten til å virke som både trener, spiller, dommer og observatør/dommerutvikler på de fleste nivåer i norsk håndball. Det har gitt meg nyttig rolleforståelse og erfaring fra alle sider i håndballkampen. I dette innlegget skriver jeg med trenerhatten på, men for ordens skyld er det greit å informere om at jeg i dag har ansvaret for dommerne i Prosjekt Elite Rekrutt sammen med Kjersti Arntsen.

Hva er «god dømming»? Hva er i så fall en god dommer?
Interessant spørsmål, særlig siden du ofte får ulikt svar etter hvem du spør. Vanlige svar kan være:
En dommer som er rettferdig. En dommer som dømmer rett. En dommer som er flink å kommunisere, osv.

En felles forventning er ofte at det dømmes likt i begge ender av banen, slik at tilsynelatende like situasjoner gis lik vurdering. I tillegg forventer vi at dommeren skal kunne spillereglene og anvende disse på en slik måte at mine spillere ikke utsettes for unødig fare. I det ligger det at jeg må akseptere at heller ikke motstander utsettes for fare. Dessuten så håper vi alle at det beste laget i kampen vinner, uten at «uriktige» dommeravgjørelser blir avgjørende på slutten av kampene.

Følg håndballNØRD på Twitter

Dommerrollen endrer seg også fra barnehåndballen via ungdomshåndballen til seniorhåndballen. Fra å være en veileder i spillet som bidrar til at barna får utvikle tekniske/taktiske ferdigheter gjennom spillsituasjonen, til å ivareta elitespilleren sikkerhet gjennom å regulere den fysiske kontakten som tillates. Når det drar seg til i de tøffeste kampene i REMA1000-ligaen, så er spillerne helt avhengig av at dommerne bidrar til å håndheve spillereglene på en slik måte at spillerne ikke utsettes for stor fare gjennom taklinger på spiller i luften, i stor fart eller bakfra. Håndballdømming er erfaringsidrett, man kan ikke komme fra «gaten» og rett inn i REMA1000-ligaen.

Erfaring og spilleforståelse er ikke noe en dommer bare «har», men det er noe de tilegner seg. Noen raskere og mer enn andre, men like fullt er det noe de lærer gjennom opplevelser, diskusjoner, kompetanseheving og praktisk øving. Egentlig på samme måte som for spillere, som dag etter dag terper på spillsituasjoner hvor de settes overfor valg i forhold til motstanders forsvar og forsvarsspillere i høyere og høyere tempo.

Har du noen gang tenkt over hvordan dine tilbakemeldinger kan være med på å motivere eller demotivere dommerne? Mange situasjoner i en kamp har ikke noe fasitsvar. Avgjørelser påvirkes av plassering, innsyn og hva som oppleves som riktig. Tar du deg tid etter en kamp til å gi dommerne tilbakemeldinger, gode og kritiske, er du med og utvikler deres forståelse for hva som er gode/ mindre gode løsninger.

Hvordan kan DU bidra til at våre dommere beholder motivasjonen oppe til å utvikle seg videre?

Hva kan DU gjøre for å bedre forsøke å forstå hvorfor dommeren opplevde den situasjonen så annerledes enn deg?

Følg håndballNØRD på Twitter

Jeg skulle ønske at vi fra trenersiden bidro mer aktivt i fora og diskusjoner med dommerne og dommernes ansvarlige om håndballens utvikling og hvilken retning vi ønsker at håndballen i Norge skal ta. Det er IKKE dommernes ansvar alene å se til at den fysiske håndballen ikke dreper enhver form for teknisk utvikling. Man må ikke være 210 cm høy og veie 120 kg for å spille håndball, eller for å overleve på håndballbanen. Det må være i alles interesse at vår idrett beskyttes fra å bli slik.

Håndball må være tilgjengelig for alle og det må være mulig å kunne utnytte at man er liten og nett gjennom hurtighet og teknikk. Da må vi også kunne i fellesskap bli enige om virkemidler gjennom regelverk og anvendelse som slår ned på fysisk tøft spill, slik at dårlig fotarbeid ikke kan kompenseres med store biceps. Man må gjerne spille offensivt forsvar, men da må beina gå raskere enn armene for å si det litt billedlig. Likedan med linjespill, sperrer er en betydelig del av spillet, men det må være tekniske krav og ikke minst krav til timing. Dårlig timing kan ikke kompenseres med bred beinstilling eller å dra i drakten. Slike elementer er viktige for utviklingen av både dommere, spillere og ikke minst sporten vår.

Svært få av oss tror vi kan kjefte spillerne bedre, det samme gjelder for dommerne. De blir ikke bedre av at du kjefter på dem, de kan derimot bli bedre av at du forklarer hvordan du opplever en situasjon. Min erfaring er at dommerne svært gjerne vil høre mer om hvordan dere spiller, hva dere forsøker å oppnå i spillet og din vurdering av hvem som i duellen er «tapende» spiller. Bruk gjerne video for å vise de viktigste momentene i f.eks. forsvar, hvor du mener dere burde fått bedre betalt og hvorfor. Du kan trekke fram situasjoner du mener er løst ulikt, f.eks. utside 2 eller 7m linje, og som etter din mening påvirker balansen i kampen.

Svært mange av våre dommere i Elite/1 div bruker veldig mye tid på å forberede seg. De ser video av lag de skal dømme, de analyserer måten lagene spiller på, de forbereder seg på hvilke spillere man møter, hvordan trenere opptrer osv. Dette gjør de for å være best mulig forberedt og stå så støtt som mulig i alle situasjoner. Deretter evaluerer de sin egen prestasjon både umiddelbart og på video i etterkant.

Dommerne våre ønsker faktisk å være gode og de gjør så godt de kan i enhver situasjon. De får ikke 2 poeng ved seier som lagene gjør, men de trenger din annerkjennelse. Ved å gi din annerkjennelse når noe er bra, så åpner det døren til å kunne gi konstruktiv kritikk når noe er mindre bra.

Dommerne våre fortjener å bli behandlet med respekt, de gjør så godt de kan. Det gjelder også når de settes på en kamp som kanskje er i grenseland tøff for dem. Takk dem for kampen, også når du taper. Vi er en liten familie og dere treffes igjen.

Så forventer jeg selvsagt at dommerne også tar seg tid til en prat, og at de svarer på epost/meldinger. Det er normal folkeskikk.

Og til dommerne vil jeg si; trenere er ikke motstandere – vi er medspillere.

håndballNØRD er artikkelserien der du kan dele dine tanker. Har du en god historie, eller er det noe du mener det bør rettes mer søkelys mot? Du kan både sende inn ønsker om hva det skal skrives om – og du kan sende inn artikler du selv har skrevet. Det gjøres via den blå knappen under.