Norges Håndballforbund og klubbøkonomi – Norsk Topphåndball
Foto: NHF

Norges Håndballforbund og klubbøkonomi

Norges Håndballforbund har kommet med tiltak for å avhjelpe klubbenes økonomiske situasjon.

Som alle andre opplever naturligvis også Norges Håndballforbund stor usikkerhet rundt både nåtid og fremtid, og hvordan dette vil påvirke økonomien på kort og lang sikt.

Det er innført flere tiltak i egen organisasjon, og flere vil komme, basert på hvordan situasjonen utvikler seg. Det er også tett kontakt landet rundt med mange håndballklubber, og vi har god dialog på hvordan vi kan bistå hverandre i dagens situasjon.

Den økonomiske situasjonen er både krevende og usikker for mange. For å avhjelpe noe på denne, gjennomføres nå følgende tiltak.

1. Alle klubber med gjeld til Norges Håndballforbund sentralt og regionalt* som har behov for det, får henstand på all gjeld frem til 1.6.2020. Ta kontakt med din region dersom din klubb ønsker å benytte seg av denne muligheten, eller NHF sentralt dersom gjelden er dit. Samlet gjeld for klubber i Norge på alle nivåer utgjør pr. 23. mars 8,5 millioner kr.
(* = Dette gjelder ikke for klubber i Region Innlandet, hvor det henvises til den dialogen som er pågående mellom klubbene og regionen)

2. Siste dommeravregning for REMA 1000-ligaen-klubbene faktureres ikke. I snitt utgjør dette ca. 35 000 kr pr. klubb, basert på 24 klubber.

3. Siste dommeravregning for 1. divisjonsklubbene faktureres ikke. I snitt utgjør dette ca. 25 000 kr pr. klubb, basert på 24 klubber.

4. Siste dommeravregning for 2. divisjonsklubber faktureres ikke. I snitt utgjør dette ca. 15.000 kr pr. klubb, basert på 96 klubber.

5. Klubbkontingenten for sesongen 2020/2021 faktureres ikke. Dette utgjør 3500 kr pr. klubb for landets 810 registrerte klubber.

6. Pengepremiene for avlyst sluttspill i REMA 1000-ligaen utbetales med likt beløp til alle 24 klubber, som utgjør kr 17.100 pr. klubb.

Vi håper dette vil avhjelpe litt på den situasjonen mange av landets klubber står i angående økonomien. Samlet utgjør tiltakene i punkt 2-6 kr 6 125 000.

Tiltakene er også diskutert med Forbundsstyret i Norges Håndballforbund, som samlet støtter effektueringen av ovennevnte.

Med vennlig hilsen
Erik Langerud
Generalsekretær i Norges Håndballforbund