Frivilligheten i Elverum – Norsk Topphåndball
Kari Wolla og Hege Borsheim

Frivilligheten i Elverum

Frivilligheten er i ryggraden i breddeklubber og i toppidretten. Uten de frivillige ville det ikke være ressurser nok til å løse alle oppgavene i en klubb. Inkludert så fantastiske arrangement som det er på Elverum

På initiativ fra en av norsk håndballs største samarbeidspartnere, Norsk Tipping, deler Norsk Topphåndball ut 10 frivilligstipender våren 2023.

Med gode arrangement er de frivillige i Elverum Håndball en av de utvalgte.
I kampen mot Halden delte daglig leder i Norsk Topphåndball, Hein Barthold, på vegne av Norsk Tipping og Norsk Topphåndball ut en sjekk til Kari Wolla og Hege Borsheim som representanter for de frivillige i Elverum.

Elverum leverer topp arrangement hver eneste gang, og vi vet og ser at dette kun er mulig å ha slik høy kvalitet med mange og flinke frivillige som stiller opp. Bak gode arrangement står det alltid mange frivillige. Elverum er en inspirasjon for håndballen, sier Hein Barthold. Takk for de gode opplevelsene

Hva betyr frivilligheten for Elverum?
NTH spurte klubben om hva frivilligheten betyr for Elverum.

Når man snakker om frivillighet innen idrett, blir det veldig ofte bruk av samme ord og klisjeer. Noe som etter hvert gjør at man kanskje ikke føler at det betyr like mye som før. Det er en farlig vei å gå. Antall frivillige reduseres hver dag. Det blir færre og færre mennesker som gjør arbeid for klubber og lag uten å kreve noe tilbake. For Elverum Håndball vil mindre frivillighet ha store konsekvenser i fremtiden. Og det må gjøres noe for å ta vare på dugnadsånden, både i Elverum og ellers i landet.

Elverum Håndball består av veldig mange mennesker som jobber frivillig. Trenere og lagledere i yngres avdeling, arrangementsgrupper, ledergrupper, styremedlemmer, kontormedarbeidere, fotografer, skribenter – ja listen er lang. I 2022 gjorde klubben en øvelse der vi prøvde å finne ut hvor mye klubben måtte betalt dersom alle oppgaver som blir gjort på dugnad, skulle vært lønnet arbeid. Resultatet ble nesten 5 millioner kroner. Over 10 prosent av hele klubbens omsetning. Dette viser hvor heldige vi er i Elverum som har så mange mennesker som bruker fritiden sin på håndballklubben. Og det viser hvor viktig det er å motivere til frivillig arbeid også i fremtiden. 

Frivilligheten i Elverum skaper utvikling, samhold og resultater. Det trenger ikke å føre til gull og glitter. Alle våre frivillige og det de gjør for klubben, fører til et smil, en klem, en god opplevelse, nye venner, bedre selvfølelse, engasjement og takknemlighet. Vi i Elverum Håndball er ekstremt takknemlige overfor alle som gir så mye av seg selv til klubben vår. Vi sier det ikke nok, men vit at vi setter veldig pris på hver eneste time du og de rundt deg legger ned for at vi sammen skal lykkes. Klisjé – ja muligens. Men det er også 100 prosent sannhet.

Elverum

_____________________________________________________________________________________

Takk til de frivillige og: