Fredrik Ruud forlater Nærbø – Norsk Topphåndball

Fredrik Ruud forlater Nærbø

Fredrik Ruud har i dag hatt møte med daglig leder Einar Auestad og sportslig leder håndball Trond Knutsen i Nærbø Idrettslag. I dette møtet ble partene enige om å avslutte arbeidsforholdet mellom Fredrik Ruud og Nærbø Idrettslag fra mandag 13.november 2023. 

Einar Auestad, daglig leder Nærbø Idrettslag

Det er ingen dramatikk i denne beslutningen, men den er selvsagt beklagelig. Det er en tid for alt og vi respekterer at resultatet av dagens møte ble det mest naturlige i denne situasjonen. Nærbø Idrettslag takker Fredrik for et godt samarbeid og ønsker ham lykke til videre.   

Trond Knutsen, sportslig leder håndballgruppa Nærbø Idrettslag

Jeg beklager at Fredrik Ruud ikke ønsker å benytte seg av opsjonen på et tredje år i NIL. Utfallet av dagens møte er ikke unaturlig når Fredrik har gitt beskjed at han ikke blir med i den videre satsingen. Jeg ønsker å takke Fredrik for kunnskapen han har bidratt med inn mot elitelaget og spillergruppa og innsatsen han har lagt ned i Nærbø Idrettslag.  

Fredrik Ruud, avtroppende hovedtrener Nærbø Herrer

Jeg ønsker å takke spillerne for samarbeidet mens jeg har vært her. De fortjener nå arbeidsro for å ta nye steg både som individuelle spillere og lag. Det har vært en sann glede å jobbe med spillergruppa på Nærbø og jeg ønsker dem lykke til videre.