Avslutning av sesongen 2020/2021 – Norsk Topphåndball

Avslutning av sesongen 2020/2021

Forbundsstyret vedtar at REMA 1000-ligaen og 1. divisjon (begge kjønn) avvikles som enkel serie.

For topphåndballen for kvinner gjelder:

Ni kamper mangler for at alle lag har møtt hverandre én gang i REMA 1000-ligaen kvinner, mens to kamper mangler i 1. divisjon kvinner.

Når disse oppgjørene skal spilles, avhenger av hvor raskt myndighetene tillater en full gjenåpning av topphåndballen. Tidligste oppstart for det resterende seriespillet er uansett 9. mai. Enkeltkamper mellom lag tilhørende utenfor tiltakssone 5A kan bli vurdert spilt fra 25. april, dersom myndighetene åpner for kampavvikling.

Videre gjelder følgende:

Seriespill

**Lag nummer 1 etter halvspilt serie i REMA 1000-ligaen kvinner, kåres til seriemester. Ingen lag rykker direkte ned fra REMA 1000-ligaen kvinner, forutsatt at kvalifiseringen kan gjennomføres. Forbundsstyret vil vurdere opprykk og nedrykk på nytt dersom kvalifiseringsspill ikke lar seg gjennomføre.

**Follo HK Damer blir stående som vinner av 1. divisjon kvinner som følge av deres topplassering etter halvspilt serie, og rykker med det opp til REMA 1000-ligaen. Ingen rykker ned fra 1. til 2. divisjon.

**REMA 1000-ligaen kvinner blir avviklet med 14 lag sesongen 2021/2022, mens 1. divisjon kvinner vil bestå av 11 lag, dersom ingen opprykk fra 2. divisjon.

Kvalifisering

**Lagene som etter halvspilt serie er rangert som nummer 11, 12 og 13 i REMA 1000-ligaen kvinner, møter henholdsvis lag nummer 4, 3 og 2 i 1. divisjon kvinner, til kvalifisering. Vinnerne av de tre kvalifiseringsduellene får plass i REMA 1000-ligaen sesongen 2021/22. Kvalifiseringen for kvinner har planlagt oppstart andre halvdel av mai.

**Et begrenset sluttspill er tenkt gjennomført helga 22.-24. mai.

NM-finalen

**I tillegg har Forbundsstyret en ambisjon om å få gjennomført NM-finalen mellom Vipers og Sola innen sommerpausen. Tentativ spilledato er her 15. mai.

Europacup

**Høyeste rangerte europacupplass tildeles seriemester etter halvspilt serie. Nest høyest rangerte europacupplass tildeles sluttspillmester. Dersom sluttspillmester fra før er seriemester, vil sluttspillfinalist få nest høyest rangert europacupplass. Dersom sluttspill ikke lar seg gjennomføre, tildeles nest høyest rangerte europacupplass til lag nummer to i ligaen etter halvspilt serie.

**Tredje høyest rangerte europacupplass tildeles norgesmester, eller finalist i NM-finalen dersom norgesmester er tildelt høyere rangert europacupplass. Dersom begge finalistene er tildelt høyere rangert europacupplass tildeles tredje rangerte europacupplass til høyest rangerte lag etter halvspilt serie i REMA 1000-ligaen som ikke allerede er tildelt europacupplass.

– De gjenstående kampene for å få halvspilt serie i REMA 1000-ligaen kvinner og 1. divisjon kvinner skal gjennomføres så snart som mulig, etter at myndigheten har åpnet for toppidrett igjen, og etter at lagene har fått en forsvarlig og normal treningsperiode, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

For topphåndballen for menn gjelder:

Forbundsstyret i Norges Håndballforbund har vedtatt at tabellen etter halvspilt serie skal legges til grunn for plasseringen i seriespillet for REMA 1000-ligaen menn og 1. divisjon menn.

Alle klubber i REMA 1000-ligaen menn og 1. divisjon menn har møtt hverandre minst én gang. De seriekamper som er avviklet i tillegg til dette, altså etter halvspilt serie, strykes fra den endelige tabellberegningen.

Følgende er da gjeldende:

Seriespill

**Elverum er seriemester i REMA 1000-ligaen menn sesongen 2020/2021. Ingen lag rykker direkte ned fra REMA 1000-ligaen, forutsatt at kvalifiseringen kan gjennomføres. Forbundsstyret vil vurdere opprykk og nedrykk på nytt dersom kvalifiseringsspill ikke lar seg gjennomføre.

**Kristiansand Topphåndball rykker opp til REMA 1000-ligaen. Ingen lag rykker ned fra 1. til 2. divisjon.

**REMA 1000-ligaen menn gjennomføres med 14 lag sesongen 2021/2022, mens 1. divisjon menn vil bestå av 11 klubber, dersom ingen opprykk fra 2. divisjon.

Kvalifisering og sluttspill

**Lagene som etter halvspilt serie er rangert som nummer 11, 12 og 13 i REMA 1000-ligaen menn, møter henholdsvis lag nummer 4, 3 og 2 i 1. divisjon menn, til kvalifisering. Vinnerne av de tre kvalifiseringsduellene får plass i REMA 1000-ligaen sesongen 2021/22. Kvalifiseringen for menn er planlagt med oppstart 12. mai.

**Et sluttspill er tenkt gjennomført med oppstart 12. mai.

Europacup

**Høyeste rangerte europacupplass for menn tildeles sluttspillmester, forutsatt at sluttspillet fullføres med minimum best av tre semifinaler og best av tre finaler. Ved mindre omfang eller avlyst sluttspill overføres høyeste rangerte europacupplass til seriemester etter halvspilt serie.

**Nest høyeste rangerte europacupplass tildeles seriemester etter halvspilt serie, forutsatt at høyeste rangerte europacupplass tildeles sluttspillmester. Dersom høyeste rangerte europacupplass tildeles seriemester og sluttspillet fullføres i et redusert omfang, tildeles nest høyest rangerte europacupplass til sluttspillmester (eventuelt sluttspillfinalist dersom sluttspillmester fra før har høyeste rangerte europacup).

**Dersom sluttspill ikke blir fullført, eller avvikles i et redusert omfang, tildeles nest høyeste rangerte europacupplass til laget som endte som nummer 2 etter halvspilt serie i REMA 1000-ligaen.

**Tredje høyest rangerte europacupplass tildeles norgesmester (Elverum), eller finalist i NM-finalen (Nærbø) dersom norgesmester er tildelt høyere rangert europacupplass. Dersom begge finalistene er tildelt høyere rangert europacupplass tildeles tredje høyest rangerte europacupplass til det høyest rangerte lag etter halvspilt serie i REMA 1000-ligaen som ikke allerede er tildelt høyere rangert europacupplass.

**Fjerde høyeste rangerte europacupplass tildeles finalist i sluttspillet, forutsatt at sluttspillet fullføres med minimum best av tre semifinaler og best av tre finaler. Ved mindre omfang eller avlyst sluttspill overføres fjerde høyest rangerte europacuppplass til det høyest rangerte lag etter halvspilt serie i REMA 1000-ligaen, som ikke allerede er kvalifisert for høyere rangert E-cup plass.

**Eventuelt flere europacupplasser tildeles høyeste rangerte lag etter halvspilt serie i REMA 1000-ligaen, som ikke allerede er kvalifisert for europacupplass.

Generelt for begge kjønn:

– Vi gratulerer Elverum som seriemester for menn, og Kristiansand Topphåndball med opprykk til REMA 1000-ligaen menn, og Follo med opprykk til REMA 1000-ligaen kvinner, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Vi står i en tid hvor godt over en tredjedel av alle topphåndballklubbene ikke en gang kan trene sammen. Vi vet ikke når retningslinjene tillater gjenåpning, og lagene må også få en treningsperiode før kampaktivitet. Vi legger til grunn at denne perioden må være på omtrent fire uker for hvert lag, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Dersom det ikke åpnes for normal trening igjen fra 12. april, vil Forbundsstyret gjøre en ny vurdering av situasjonen. Basert på de tilbakemeldingene vi har fått etter en god dialog med samtlige klubber, og deres organisasjon Norsk Topphåndball, er forbundsstyret uansett samstemt om at det ikke er riktig å sette en sluttstrek for sesongen her og nå. Dersom hallene åpner igjen i løpet av april, og myndighetene tillater kampgjennomføring, vil det være mulig å spille mye god topphåndball før sommerferien, sier Lio.

– Jeg vil også takke for oppslutningen fra klubbene, og for responsen de ga i mandagens informasjonsmøter. Den innsatsen de legger ned i krevende tider, og den utholdenheten de viser, eksemplifiserer alt det gode norsk håndball står for, sier håndballpresidenten videre.

Slik ser tabellene ut pr. dags dato, som følge av vedtaket om halvspilt serie:
Merk: Våre sider blir oppdatert på et senere tidspunkt, inkludert tabeller og statistikk, samt videre kampberamming når denne er kjent.

2021 TABELL rema-1000-ligaen-menn-halvspilt-nett.jpg
2021 TABELL 1.-div-kvinner-halvspilt-nett.jpg
2021 TABELL 1.-divisjon-menn-halvspilt-serie-nett.jpg


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Følg-oss-på-Instagram.png